Stichting Asbest
Asbest?

Asbest ?

 
Bent u verzekerd bij Avero Achmea/Interpolis?
 
Aansprakelijkheid voor asbestschade
 
Velen van onze relaties hebben gebouwen waarin asbest is verwerkt.
 
Dit vooral met betrekking tot hiernavolgende zaken:
  • Asbest golfplaten als dakbedekking
  • Brandwerende deuren
  • Linoleum vloer
  • Wandafwerking met asbest boardplaten
  • Schoorsteen rookkanalen
  • Waterleiding buizen waarin asbest is verwerkt
  • Functionele hokinrichting in stallen
 
Dit is met name het geval bij gebouwen die zijn gebouwd tussen 1950 en 1993. 
Recent heeft de Gezondheidsraad gerapporteerd dat de risico’s van asbest veel groter zijn dan 
altijd werd gedacht. Eén asbestvezel kan al voldoende zijn om op termijn ziek te worden. 
Wanneer een werknemer, klant of andere derde bij u in aanraking komt met asbestvezels en 
daardoor ziek wordt, kan hij u aansprakelijk stellen.

Asbest en verjaring
Een rechtsvordering tot vergoeding van schade als gevolg van asbest, verjaart na 30 jaar. 
In het geval van asbest is er namelijk sprake van een situatie zoals bedoeld in artikel 3:310 lid 2 BW. 
Zie voor dit artikel de download aan de linkerzijde van deze pagina.
Daarnaast is in bepaalde gevallen door de rechter zelfs een nog langere verjaringstermijn aangenomen.
  
Verzekering Avero Achmea
 
Velen van onze relaties hebben een Toplandlandbouwpolis bij Avéro Achmea een bedrijven compact polis of 
een alles in één polis van Interpolis. De aansprakelijkheidsdekking van deze polissen verzekert in principe ook 
dit risico van aansprakelijkheid voor asbest.
  
Wijzigingsbrief
 
Echter, recent, namelijk bij brief van 30 maart 2011, heeft Avéro Achmea aangegeven dat het asbestrisico 
niet langer onder de aansprakelijkheidsdekking verzekerd zal zijn. Avéro Achmea heeft daartoe de polis per 
contractvervaldatum opgezegd en een wijziging doorgevoerd op de lopende verzekering door middel van een clausule.
  
Deze clausule bepaalt dat het asbestrisico met ingang van 1 april 2011 niet langer onder de aansprakelijkheidsverzekering 
gedekt is. Meldingen van aansprakelijkstelling worden tot 1 april 2012 in behandeling genomen, meldingen van latere 
datum zijn niet gedekt.
 
Gevolgen van de wijziging
 
De door Avéro Achmea voorgestelde wijziging kan grote gevolgen voor u of uw bedrijf hebben. 
De gezondheidsgevolgen van een asbestbesmetting openbaren zich namelijk pas circa 30 jaar nadat men met asbest 
in aanraking is geweest. Ook nadat het asbest uit uw gebouw is verwijderd kunt u zodoende nog tientallen jaren later 
aansprakelijk worden gesteld.
 
De voorgestelde wijzigingsclausule in de polis leidt er in feite toe dat wanneer u na 1 april 2012 door een derde 
aansprakelijk wordt gesteld voor asbest, de verzekering geen dekking biedt omdat u slechts aansprakelijkstellingen 
kunt melden tot 1 april 2012. Wanneer u na 1 april 2012 meldt heeft u dus geen aansprakelijkheidsdekking, 
ook niet wanneer de asbestbesmetting plaatsvond in de periode dat u gewoon verzekerd was voor asbest en 
u daarvoor premie betaalde.
   
Gezamenlijke actie
 
Om het protest kracht bij te zetten hebben wij gezamenlijk, met vele andere verzekerden, actie ondernomen door middel
van het aantekenen van protest tegen Avero Achmea / Interpolis. Hiervoor loopt inmiddels een procedure bij Rechtbank Zwolle.
 
 
NIEUWS!
Een  belangrijke doorbraak met betrekking tot schadevergoeding na besmetting door asbest.
Op 20 augustus 2011 is een artikel verschenen in het Brabants Dagblad: